top of page

Reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie gaat als elke vorm van therapie uit van bepaalde (logische) aannames.

De eerste van die aannames is dat de mens naast een lichaam ook een ziel heeft. De ziel wordt vaak beschreven als ‘het onstoffelijk beginsel', van niet aardse oorsprong dat onsterfelijk is. De tweede aanname is dat die menselijke ziel een cyclus van meerdere incarnaties doormaakt. Met incarnatie wordt bedoeld het verbinden van zielsenergie met aardse materie, in het bijzonder het menselijk lichaam. Uit deze verbinding ontwikkelt zich steeds weer een nieuwe persoonlijkheid.

Ieder mens kan te maken krijgen met gebeurtenissen die zo pijnlijk of verwarrend zijn, dat ze onverwerkt blijven en na het fysieke sterven als trauma’s in de ziel voortleven. Dergelijke onverwerktheden blokkeren de natuurlijke levenskracht van de ziel.

Bij deze vorm van therapie kan men via herbeleving van bepaalde ervaringen of trauma’s in vorige levens maar ook in dit leven tot een uiteindelijke verwerking komen. Met als resultaat dat de symptomen en thema’s transformeren en de natuurlijke levenskracht terugkeert.

Ook als iemand niet gelooft in reïncarnatie, kan deze therapie werkzaam zijn. Daarbij komt ook dat er veelal ook wordt gekeken naar problematiek en trauma's in het huidige leven.

Mijn motto:

"Werken aan het verleden, met oog op de toekomst, maar leven en genieten in het heden!"

bottom of page