top of page

Wat is klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie is een holistische behandelwijze, dat wil zeggen dat men er van uitgaat dat de mens niet uit louter onderdelen bestaat, maar dat alles nauw met elkaar samenhangt. Dit is tevens de reden dat er geen specialismen zijn binnen de homeopathie.

Niet alleen die ene klacht wordt behandeld, maar de de mens als geheel met die klacht bepaalt de keuze van een homeopathisch middel.

In de klassieke homeopathie wordt er van uitgegaan dat ieder mens uniek is. Normaliter gezien krijgt ieder kind met een oorontsteking antibiotica voorgeschreven. Een klassiek homeopaat kijkt hoe en wie het kind met de oorklachten is en schrijft dan pas, op basis van het totaal beeld, een middel voor.

Hoe werkt klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheids- principe. Een patiënt krijgt een geneesmiddel toegediend wat bij gezonde mensen de ziekteverschijnselen oproept, die lijken op het ziektebeeld van de patiënt. Dit zorgt ervoor dat het zelfgenezend vermogen van de mens weer wordt versterkt en aangemoedigd. Als voorbeeld kun je een snee of schaafwond nemen die wij oplopen en die weer als vanzelf geneest zonder dat wij er werkelijk iets aan doen. Dit zelfgenezend vermogen gebruikt ons lichaam uiteraard niet alleen voor oppervlakkige verwondingen, maar ook voor dieper liggende zaken, zoals bijvoorbeeld psychische en emotionele problemen.

Klassieke homeopathie kan derhalve ook worden ingezet bij zowel lichamelijke als psychische en emotionele problemen of klachten.

Biografie begeleiding

Samen met de cliënt kijk ik naar de levensloop. Welke gebeurtenissen zijn belangrijk geweest in het leven. Welke keuzes heeft iemand gemaakt. Op deze manier krijgt de client meer inzicht in de eventuele problematiek en de daarmee samenhangende klachten.

bottom of page